1. Företag

Följande villkor gäller för försäljningsavtal mellan Zmarty och dess kunder (nedan kallade ”Köpare/Köparen”). Villkoren gäller i de situationer där Zmarty agerar som säljare. Repair Parts Sweden AB är ett registrerat aktiebolag som ansvarar för och driver webbshopen zmarty.se. Produkterna som säljs av Zmarty är begagnade, om inget annat anges i produktbeskrivningen.

Villkoren uppdaterades senast 2020-10-19 och gäller tillsvidare. Zmarty förbehåller
sig rätten att ensidigt ändra villkoren utan att först meddela Köparen om ändringarna inte innebär att det materiella förhållandet mellan parterna påverkas. Eventuella ändringar av villkoren träder i kraft omedelbart.

2. Kunder och dataskydd

Zmarty säljer produkter till privatpersoner som har fyllt 18 år och till minderåriga som har skriftligt samtycke från sin(a) vårdnadshavare (nedan kallade ”Konsumenter”) Försäljningsavtalet regleras huvudsakligen av dessa villkor. Dessutom ska konsumentköplagen (1990:932) tillämpas vid försäljning av varor till Konsumenter och köplagen (1990:931) vid försäljning av varor till Företag.

Konsumenter  är skyldiga att bifoga informationen Zmarty efterfrågar vid sitt köp. För Konsumenter ska denna information minst innehålla namn, adress, telefonnummer och epost.

3. Produkter och Prissättning

Priserna angivna är inklusive moms då lagen så föreskriver. På handel med begagnad elektronik tillämpas marginalskatteförfarandet. Om priset på produkten stiger innan försändelsen behandlas, skickas produkter som beställts på Zmarty till det ursprungliga priset. Om ändringar görs i beställningen bestäms priset enligt priset vid tidpunkten för ändringen. Konsumenten har ångerrätt till köpet i enlighet med konsumentskyddslagen. Produkter och tjänster säljs alltid i befintligt skick.

4. Betalningsmetoder och betalningsvillkor

Betalningsmetoder och betalningsvillkor tillhandahålls och regleras av Klarna Bank AB Org: 556737-0431.

Användarvillkoren för Klarna Checkout återfinns här. Klarna Checkout är registrerat som betalningsinstitut hos Finansinspektionen enligt vad som stipuleras i Lag (2010:751) om betaltjänster.

Efter betalningsmetod har valts och alla nödvändiga steg i betalningsprocessen genomgåtts kommer betalningen vidarebehandlas i vår tjänsteleverantörs interna datorsystem. Betalningen registreras som färdig så fort Köparen, efter genomförd betalningsprocess skickas tillbaka till Zmartys webbutik. Betalningen överförs till ett bankkonto som förvaltas av Klarna Checkout, varpå den i ett andra steg överförs säkert och snabbt till Zmarty.

5. Leveransätt

Hanteringen av en beställning tar i genomsnitt 0−1 arbetsdagar efter att en automatisk beställningsbekräftelse skickats. Frakten tar i regel 1−3 arbetsdagar. Du kan hämta ut dit paket vid närmsta DHL-ombud.
Konsumenten har returrätt till köpet i enlighet med konsumentskyddslagen. Returneringar som gäller företagskunder avtalas från fall till fall.

Vid försändelser som ej blir uthämtade hos postombudet (normalt efter 14 dagar går det i retur) så kommer försändelsen att skickas tillbaka till oss. Det medför extra kostnader och därför debiteras 250kr som skickas på en separat faktura.

Skulle Köparen upptäcka att leveransen har skadats eller saknas åligger det Köparen att omgående (inom 48h) kontakta Zmarty via e-post och utförligt beskriva skadan samt dokumentera skadorna genom fotografering. Är skadan redan upptäckt vid upphämtningstillfället så ska paketet reklameras direkt på plats hos ombudet.

6. Returpolicy

I enlighet med (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) har Köparen (ifall denna är Konsument) 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa från den dag då Köparen mottar produkten. För att åberopa ångerrätten måste Köparen meddela Zmarty via e-post om att Köparen vill häva köpet. Efter att ha mottagit e-postmeddelandet informerar Zmarty Köparen om hur denne går till väga för att returnera produkten.

För tillfället är returer gratis och försändelsen måste skickas med våra förbetalda fraktsedlar som skickas till din e-post vid skapandet av ett returärende. Produkten anses vara skickad samma datum som försändelsen skickas med vår förbetalda returfraktsedel.

Returnerade produkter måste vara i samma skick som de befann sig i när de skickades till Köparen, med andra ord får Köparen inte använda produkten. Om produkten har använts av kunden, debiterar Zmarty kostnader för ominstallation. Installationskostnader är för närvarande 200 SEK för mobila enheter. Vidare är Köparen även ansvarig för eventuella avvikelser i produktens skick samt den värdeminskning som orsakas medan Köparen har produkten i sin besittning. Eventuell värdeminskning dras av från det belopp som ska återbetalas till Köparen. Tillbehör som till exempel SIM-kort eller skärmskydd måste tas bort innan produkten returneras. ”Find My iPhone”-funktionen (FMI) måste avaktiveras innan produkten returneras. Produkten som returneras måste vara förpackad på samma sätt som den var vid leveransen och inga klistermärken/dekaler eller annat får fästas på förpackningen. Skulle produkten returneras med bristande emballage eller vara felaktigt paketerad, är Köparen ansvarig för eventuella skador och kostnader som uppstår.

7. Ångerrätt

Om du väljer att nyttja din ångerrätt kommer Zmarty att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem även leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder).

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att nyttja ångerrätten, förutsatt att ni returnerat varan till oss i det skick ni mottagit den i. Zmarty får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig. Kund ansvarar för att denne får ett kvitto på att varan överlämnats till transportföretaget. Kvitto på att varan överlämnats till transportföretaget måste kunna uppvisas på begäran av Zmarty.

Ni kan meddela om er önskan om att nyttja er ångerrätt per telefon +46 76556877 och eller e-post kundservice@zmarty.se. Om ni istället vill använda er Konsumentverkets standardformulär för utövande av ångerrätten så kan ni ta del av denna på www.konsumentverket.se.

8. Garantins materiella omfattning

 • Snabb service: Arbetet med garantiärenden påbörjas inom 1-3 arbetsdagar från dess att produkten mottagits av vår servicepartner Repair Express.
 • Fri undersökning av skada. Alla våra kunder får en gratis bedömning av skador oberoende av om telefonen ifråga omfattas av Zmartys felansvar eller inte.
 • Kostnadsfritt byte av enheten. Ifall vi av någon orsak inte kan reparera telefonen får du en ny motsvarande telefon i utbyte.

Zmarty ansvarar inte för defekter/fel som uppstår på grund av Köparens vårdslöshet. Defekter/fel som inte omfattas av garantin kan till exempel vara skada som uppstått genom en olycka, att produkten hanteras/används på ett icke ändamålsenligt sätt eller att produkten på annat sätt hanteras oaktsamt.

9. Zmarty Garanti™

 • Garantin täcker inte batterier
 • Garantin täcker inte programvarufel
 • Garantin omfattar inte avlägsnande av skadliga program eller virus
 • Garantin gäller inte ifall Köparen ”öppnat” enheten genom att skruva upp och/eller ta isär enheten.
 • Garantin gäller inte ifall produkten skadas under frakten och skadan beror på Köparens oaktsamhet. Förpackningen som används för leveransen måste vara oskadad och ordentligt vadderad invändigt.
 • Denna garanti täcker inte indirekta skador eller ekonomisk förlust som uppstår som ett resultat av att produkten går sönder. Till exempel ansvarar inte Zmarty för data som går förlorad.

10. Fel och defekter

Kunden är skyldig att meddela Zmarty om upptäckta defekter/fel som uppdagas i samband med mottagandet av produkten eller så snart som möjligt efter det att en defekt/fel har uppdagats. Reklamationsmeddelandet ska skickas via e-post till kundservice@zmarty.se. Efter att ha meddelat Zmarty om defekten/felet och därefter mottagit reklamationsinstruktioner från Zmarty ska den defekta produkten utan dröjsmål skickas via post till Zmarty’s aktuella servicepartner (i dagsläget Repair Express). Köparen är själv ansvarig för att eventuell data som ska bevaras säkerhetskopieras till en annan enhet. När det kommer till mobila enheter måste Köparen även avaktivera ”Find My iPhone”-funktionen (FMI) innan produkten levereras till Zmartyl. Produkten ska levereras utan tillbehör som t.ex. SIM-kort och skärmskydd. Den returnerade produkten måste vara förpackad på samma sätt som den var när den levererades till Köparen.

Detta ska inkluderas i förpackningen när den defekta produkten returneras:

 • En kopia av orderbekräftelsen/kvittot
 • Köparens kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, email)
 • Beskrivning av defekten
 • Alla medföljande tillbehör

11. Reklamationsmeddelande om defekt/fel

Kunden är skyldig att meddela Zmarty om upptäckta defekter/fel via e-post till: kundservice@zmarty.se eller via post till: Zmartygroup AB, Redbergsvägen 36, 416 65 Göteborg. Reklamationsmeddelandet ska skickas dröjsmål efter att defekten/felet har uppdagats.

12. Tvistlösning

Eventuell tvist mellan Köparen och Zmarty löses i första hand genom förhandling. Om tvisten inte kan lösas genom förhandling, kan Köparen (om denne är en konsument) överlämna tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden (http://www.arn.se/) för ett opartiskt avgörande.

Innan tvisten hänskjuts till Allmänna reklamationsnämnden för avgörande bör konsumenten söka vägledning i tvistefrågan genom att kontakta Lokalregisterkontorets konsumentrådgivningstjänst Konsumentverket (https://www.konsumentverket.se/).